Với cuốn sách này, bạn có thể học Python chỉ trong một ngày và bắt đầu viết mã ngay lập tức. Cách tốt nhất để học Python là thực hành. Cuối cuốn sách còn có một dự án hoàn chỉnh như một bài tập yêu cầu bạn áp dụng tất cả các khái niệm đã dạy trước đó.

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Tags