Tài liệu Python Notes for Professionals cung cấp đầy đủ kiến thức về Python để bạn có thể trở thành một chuyên gia. Tài liệu gồm 800 trang, được cấu trúc rõ ràng bắt đầu từ giới thiệu về Python là gì cho đến viết code phức tạp với Python. Đây là tài liệu không thể thiếu cho những ai tìm hiểu và muốn học nâng cao về Python.

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Trực quan hóa dữ liệu với Python