Bạn cần tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng? Hay muốn một bước chuyển mới trong nghề nghiệp? Tài liệu Robert Half Salary Guides sẽ cung cấp những thông tin về xu hướng tuyển dụng cũng như mức lương mới nhất rất đáng để tham khảo cho 5 nhóm ngành nghề tại Mỹ. Hi vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn đạt được mục đích nghề nghiệp mong muốn.

Download Salary Guide 2020 Accounting & Finance:

Download Salary Guide 2020 Technology:

Download Salary Guide 2020 Creative and Marketing:

Download Salary Guide 2020 Administrative:

Download Salary Guide 2020 Legal:

Xem thêm

Download tài liệu Drivers of change and future skills

50 phím tắt Excel thông dụng cho người dùng Win/Mac

Data Analytics – Combo 3 khóa kỹ năng Phân tích dữ liệu