Báo cáo này phân tích về “10 xu hướng ngân hàng bán lẻ hàng đầu năm 2019” nhằm giúp độc giả hiểu được động lực thay đổi nhanh chóng của hệ sinh thái ngân hàng.

Download báo cáo chi tiết

Xem thêm

Ngân hàng – một trong những ngành đi đầu trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Thời của ngân hàng số