Mục tiêu của báo cáo là mang đến cái nhìn bao quát về công nghệ AI, tổng quan AI toàn cầu và hệ sinh thái AI tại Việt Nam bao gồm những người trong hệ sinh thái và tình trạng của các công ty AI tại Việt Nam.

Để mang đến cái nhìn sâu sắc về hệ sinh thái AI tại Việt Nam, báo cáo này đã khảo sát hơn 30 công ty AI trong nước, những thách thức và quan điểm của họ về hệ sinh thái AI, bao gồm cả các công ty khởi nghiệp AI và tập đoàn phát triển các sản phẩm liên quan đến AI.

Link download

Xem thêm

Download Tài liệu Brand Finance Global 500 2019

Download Tài liệu Tổng hợp sự khác biệt giữa VAS và IFRS