Trong 5 năm qua, Fintech đã trở thành một phần cơ bản của hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn cầu. Các công ty khởi nghiệp Fintech đã tăng, và tiếp tục tăng, hàng tỷ đô la hàng năm. Đồng thời, các tổ chức tài chính đương nhiệm đang tham gia vào hành động và sử dụng Fintech để duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh dịch vụ tài chính phát triển nhanh chóng. Vậy tiếp theo là gì?
Link Download: 

Xem thêm

Chia sẻ tài liệu Vietnam’s future digital economy 2030 – 2045

Download Tài liệu 2019 Vietnam Salary Guide