Tài liệu Vietname Salary Guide 2019 do Adecco – Công ty nhân sự lớn nhất thế giới – tổng hợp nhằm cung cấp một bức tranh chi tiết về các hoạt động của thị trường hiện tại dựa trên trách nhiệm công việc. Mức lương năm 2018 cũng được đưa vào cùng với việc đưa ra cái nhìn tổng quát về sự chuyển động của các vị trí trong thị trường lao động.
salary guide
Theo Adecco – Công ty nhân sự lớn nhất thế giới, năm 2018 đánh dấu một số thay đổi đáng kể trong thị trường lao động ở Việt Nam. Với 16 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, Việt Nam sẽ thu hút được sự gia tăng đáng kể trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ thay thế các công việc lặp đi lặp lại thông qua tự động hóa, trong khi nhu cầu về các kỹ năng nhận thức, xã hội và cảm xúc cao hơn sẽ tăng lên.

“Năm 2018, thị trường đã chứng kiến ​​một nhu cầu tuyển dụng đáng kể đối với các đối tác kinh doanh hoặc vai trò thương mại, đặc biệt là tại các công ty thương mại lớn FMCG và MNC. Các chuyên gia tài chính với sự nhạy bén trong kinh doanh và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời đang có nhu cầu cao.”

<Trích báo cáo 2019 Vietnam Salary Guide – Nhi Bui, Manager Finance & Accounting, Financial & Professional Services>
 
Tuy nhiên, theo báo cáo này, thị trường lao động ngành tài chính hiện còn có sự thiếu hụt đáng kể về tài năng cho Quản lý phân tích và hoạch định tài chính, Giám đốc thuế có kinh nghiệm và Trưởng phòng kiểm toán nội bộ tại nhiều tổ chức và ngành công nghiệp khác nhau như dịch vụ tài chính & ngân hàng hoặc các công ty thương mại điện tử. Để thu hút những tài năng này, các công ty không chỉ cần một thương hiệu để làm việc mà còn là môi trường làm việc tích cực, gói thù lao cạnh tranh & lợi ích; và kế hoạch đào tạo & phát triển tăng trưởng dài hạn.
salary guide

Link download Tài liệu 2019 Vietnam Salary Guide – Adecco