Với sự đổi mới và đầu tư, người dân Việt Nam có lý do chính đáng để lạc quan về tương lai của nền kinh tế và sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số trong 20 năm tới.

Thách thức chính trong việc phát triển làn sóng tiếp theo của nền kinh tế kỹ thuật số bao gồm triển khai:
– Công nghệ AI
– Nền tảng dựa trên đám mây 
– Hệ thống Blockchain

Dự án xem xét các tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với hai ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam: sản xuất và nông nghiệp.

? Link đăng kí nhận tài liệu: http://bit.ly/2WLQSoi

Xem thêm 

Download Tài liệu 2019 Vietnam Salary Guide

Download tài liệu Salary Survey 2019 – Greater China & South East Asia