Excel tip: Hướng dẫn chèn Hyperlink trong Excel:

Chèn hyperlink đường dẫn để click mở worksheet, website hoặc mở file là yêu cầu thường gặp khi sử dụng Excel cũng như các ứng dụng văn phòng khác (Word, PowerPoint, Outlook).

Trong clip này UniTrain sẽ hướng dẫn thao tác chèn Hyperlink nhanh chóng bằng cách sử dụng phím tắt.

→ Xem thêm:

Tổng hợp các phím tắt thông dụng trong Excel

Tags