Để đo độ dài của chuỗi ký tự bất kỳ bạn có thể sử dụng hàm LEN trong Excel, hàm này trả về độ dài chính xác của chuỗi ký tự từ đó bạn có thể thực hiện những yêu cầu bạn muốn. Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm LEN, hãy cùng UniTrain xem ngay hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM LEN TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: LEN (text)

Trong Đó: Text: là chuỗi ký tự

Chức Năng: Trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống.

Ví dụ 1: Đo độ dài của chuỗi “University of Long An”.

Công thức tính sẽ là: =LEN (“University of Long An”) = 21.

Ví dụ 2: Lấy giá trị số nằm ở giữa của cột “Mã HS” để đưa vào cột “Number”. Áp dụng 2 hàm là hàm MID và hàm LEN.

– Theo như quan sát thì ở phần đầu chuỗi là 2 ký tự chữ và ở cuối chuỗi là 2 ký tự chữ. Ta sẽ cắt chuỗi từ vị trí thứ 3, và sẽ lấy số ký tự bằng độ dài của chuỗi trừ cho 4. Công thức sẽ là: =MID (D6, 3, LEN (D6) – 4).

1

– Kéo xuống các ô khác để sao chép công thức. Ta có kết quả là:

2

Qua bài viết này các bạn đã biết được chức năng của hàm LEN để sử dụng khi cần đo chiều dài của một chuỗi ký tự và cách ứng dụng nó trong một số trường hợp cụ thể.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

–UniTrain sưu tầm–

Xem thêm

Excel tips] Cách sử dụng hàm NOW – trả về ngày và giờ hiện tại

[Excel tips] Ứng dụng Go To Special trong Excel

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu