Hàm SUBTOTAL trong Excel là hàm tính toán cho một nhóm con (tính tổng phụ) trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Các hàm Excel khác được thiết kế chỉ để thực hiện 1 chức năng cụ thể, nhưng hàm SUBTOTAL lại rất linh hoạt – có thể tính toán hoặc làm phép logic như đếm số ô, tính trung bình, tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất…

Công thức hàm:

=SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…)

Với các đối số sẽ là bắt buộc bao gồm:

 • Function_num: số từ 1-11 hoặc 101-111 được sử dụng cho tổng phụ
  1-11:
   bao gồm hàng ẩn thủ công
  101-111: loại trừ giá trị ra khỏi bảng tính
Function_num Chức năng Mô tả
1 101 AVERAGE Tính trung bình các con số
2 102 COUNT Đếm số ô chứa giá trị số
3 103 COUNTA Đếm số ô không trống
4 104 MAX Tìm giá trị lớn nhất
5 105 MIN Tìm giá trị nhỏ nhất
6 106 PRODUCT Tính kết quả của các ô
7 107 STDEV Tính độ lệch chuẩn mẫu dựa trên mẫu
8 108 STDEVP Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ số
9 109 SUM Cộng các số
10 110 VAR Ước tính độ dao động dựa trên mẫu
11 111 VARP Ước tính độ dao động dựa trên toàn bộ số

 

 • Ref1: phạm vi hoặc tham chiếu mà bạn cần đặt trước tiên muốn tính tổng phụ
 • Ref2: phạm vi hoặc chuỗi tham chiếu từ 2 trở đi mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó

Ví dụ minh họa cụ thể:

SUBTOTAL 9 VS. SUBTOTAL 109

Như bạn đã biết, Excel SUBTOTAL chấp nhận 2 bộ số xác định chức năng 1-11 và 101-111. Cả 2 bộ số đều bỏ qua các hàng đã được lọc ra, nhưng 1-11 bao gồm các hàng được ẩn thủ công còn 101-111 thì loại trừ. Để hiểu rõ hơn về điểm khác biệt này, xem ví dụ sau:

Với tổng các hàng đã được chọn, bạn có thể dùng cả SUBTOTAL 9 và SUBTOTAL 109 như hình dưới:

S1

 

Nhưng nếu có các hàng không liên quan đã ẩn thủ công bằng cách dùng lệnh Hide Rows trong Home tab > Cells group > Format > Hide & Unhide, và nhấn chuột phải vào các hàng, sau đó Hide, mà giờ bạn chỉ cần tổng giá trị trong các hàng nhìn thấy, lựa chọn SUBTOTAL 109:

S2

 

Các số chức năng khác cũng làm theo cách tương tự. Ví dụ, để đếm ô không trống đã chọn, dùng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103. Nhưng SUBTOTAL 103 có thể đếm các ô không trống nhìn thấy chính xác nếu có bất kì hàng ẩn nào trong dãy.

Subtotal3 Vs Subtotal103

Lưu ý: Hàm Excel SUBTOTAL với số chức năng 101-111 bỏ qua giá trị trong hàng bị ẩn, không phải cột bị ẩn. Ví dụ, nếu bạn dùng công thức như SUBTOTAL(109, A1:E1) để tính tổng các số trong hàng ngang, cột bị ẩn sẽ không ảnh hưởng đến tổng phụ.

Một số chú ý khi sử dụng hàm Subtotal

 • Nếu trường hợp tổng phụ bất kì nào xuất hiện trong Ref1 hoặc Ref2 thì sẽ bị loại trừ để tránh việc đếm 2 lần.
 • Hàm subtotal sẽ bỏ qua tất cả các dãy số trong bộ lọc của bạn mặc dù bạn có sử dụng giá trị function_num nào đi nữa.
 • Hàm subtotal chỉ được sử dụng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc, nó không được dùng cho dữ liệu ngang.
 • Bất kì tham chiếu 3-D nào xuất hiện, hàm Subtotal sẽ có giá trị là lỗi #VALUE

Ứng dụng thường gặp:

 1. Tính giá trị trong các hàng được chọn

Vì hàm Excel SUBTOTAL bỏ qua các hàng đã được lọc ra, bạn có thể sử dụng nó để tính tổng dữ liệu 1 cách linh hoạt, các giá trị trong tổng phụ được tự động tính lại theo bộ lọc.

Ví dụ, nếu chúng ta lọc bảng doanh số bán hàng chỉ của vùng Miền Đông, công thức SUBTOTAL sẽ tự động điều chỉnh để bỏ qua tất cả vùng khác khi tính tổng.

Subtotal Filtered Rows

 

Lưu ý:

Vì các 2 bộ số xác định chức năng (1-11 và 101-111) đều bỏ qua các ô đã được lọc ra, bạn có thể dùng công thức SUBTOTAL 9 hoặc SUBTOTAL 109.

 1. Tính các ô nhìn thấy

Công thức SUBTOTAL với số xác định chức năng 101-111 bỏ qua các ô đã ẩn, đã lọc ra và ẩn thủ công. Vì thế, khi bạn sử dụng chức năng Excel’s Hide để ẩn dữ liệu không liên quan, dùng số chức năng 101-111 để loại bỏ các giá trị từ những hàng ẩn khỏi tổng phụ.

 1. Bỏ qua giá trị trong công thức SUBTOTAL lồng ghép

Nếu dãy ô trong công thức SUBTOTAL có chứa công thức SUBTOTAL khác, công thức SUBTOTAL được lồng vào sẽ bị bỏ qua. Vậy nên con số trong bảng sẽ không phải tính 2 lần.

Trong hình dưới, công thức tính trung bình chính SUBTOTAL(1, C2:C10) bỏ qua kết quả của công thức SUBTOTAL trong ô C3 và C10.

Inner Subtotals Neglected

 

Như vậy bài viết trên đây UniTrain vừa hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUBTOTAL qua công thức và ví dụ minh họa cụ thể

Chúc các bạn thực hiện thành công!

–UniTrain sưu tầm–

Xem thêm

10 cách sử dụng tính năng Paste trong Excel

5 tips cơ bản trình bày file Excel chuyên nghiệp

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu