Trong vài năm qua, Microsoft đã phát hành rất nhiều bản cập nhật cho Excel. Và năm 2021 cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả các phiên bản Excel trên Windows, Mac, web và di động đều nhận được các bản cập nhật mới thú vị sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc nhanh hơn. Điều này bao gồm mọi thứ, từ các phím tắt mới đến các hàm nâng cao (Lambda) cho các công thức mảng phức tạp.

21 Tính năng Excel mới năm 2021

 1. Unhide Multiple Sheets: ta đây
 2. Navigation Pane: taị đây
 3. Resize Conditional Formatting Box: taị đây
 4. Show Changes: taị đây
 5. LAMBDA Helper Functions: taị đây
 6. Wolfram Data Types: taị đây
 7. Visual Update & QAT Button Names: taị đây
 8. Accessibility Ribbon: taị đây
 9. Excel Data Type APIs: taị đây
 10. Horizontal Scroll Shortcut: taị đây
 11. Smooth Scrolling: taị đây
 12. Excel Full Screen Mode
 13. Searchable Dropdown Lists: taị đây
 14. Power Query Pane: taị đây
 15. Text to Columns: taị đây
 16. Keyboard Shortcuts for Web: taị đây
 17. Office Scripts: taị đây
 18. Office Scripts Buttons: taị đây
 19. Name Manager & Find All for Mac: taị đây
 20. Format Painter for Tablets: taị đây
 21. Feedback Portal: taị đây

Nguồn: Excel Campus

Xem thêm

Combo Khóa học Excel For Professionals

Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

50 phím tắt Excel thông dụng cho người dùng Win/Mac