Accounting and finance for non specialists là tài liệu giới thiệu về kế toán và tài chính. Tài liệu dành cho những sinh viên, người không thuộc chuyên ngành kế toán hoặc tài chính nhưng vẫn muốn tìm hiểu về kế toán và tài chính ở cấp độ cơ bản.
Accounting and finance for non specialists ngoài việc cung cấp các kiến thức chuyên môn, đi cùng với đó là những bài tập song song với mỗi nội dung để người đọc có thể hệ thống lại các kiến thức và vận dụng nội dung đã học.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Petert Atrill & Eddie McLaney
Xem thêm