Basics of Finance ra đời với ý nghĩa mang lại cho mọi người cái nhìn tổng quát và chân thật nhất về Tài chính. Để hiểu đúng về tài chính, người ta cần nắm vững các định nghĩa cơ bản và kỹ thuật kế toán. Những vấn đề cơ bản về tài chính bao gồm phát triển, quản lý và phân tích các quỹ và khoản đầu tư.

Tại Basics of Finance, người đọc sẽ được tìm hiểu những nội dung quan trọng sau:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Tiền tệ và ngân hàng từ góc độ lịch sử và lý thuyết

Chương 3: Hoạt động của ngân hàng

Chương 4: Rủi ro ngân hàng và các quy định

Chương 5: Thị trường chứng khoán

Chương 6: Cán cân thanh toán

Chương 7: Thị trường ngoại hối

Chương 8: Tài chính công và thuế

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Kiến thức tài chính có thực sự quan trọng với một doanh nhân hay chủ doanh nghiệp?

Khoá học Mô hình Tài chính

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp