Building Data Models with Power Pivot là một tài liệu chuyên sâu nhằm hướng dẫn người đọc cách tạo và quản lý mô hình dữ liệu với công cụ Power Pivot. Power Pivot là một thành phần quan trọng của Microsoft Excel 2023, Power Pivot giúp tích hợp, phân tích và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau mà không cần sự chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Building data models with Power Pivot bao gồm 16 chương chi tiết về cách sử dụng Power Pivot để kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, xây dựng các mối quan hệ giữa các bảng và tạo các công thức mạnh mẽ để phân tích dữ liệu. Tài liệu cung cấp hướng dẫn rõ ràng và ví dụ thực tế giúp người đọc nắm vững khả năng của Power Pivot trong việc xây dựng các mô hình dữ liệu linh hoạt và hiệu quả.

Building data models with Power Pivot phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Power Pivot.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Cách sử dụng Power Pivot thay vì hàm VLOOKUP

3 mẹo ẩn Power Pivot trong Excel

Combo khóa học Excel For Professionals

Tags