Tài liệu “Value Added Tax” tích hợp các tài liệu pháp lý, kinh tế và hành chính về thuế giá trị gia tăng (VAT). Mục đích chính là cung cấp các công cụ giảng dạy toàn diện và các kiến thức bao quát về luật, tình huống, bài tập phân tích và câu hỏi rút ra từ kinh nghiệm của các quốc gia và tổ chức trên thế giới. Tài liệu “Value Added Tax” với 13 chương kiến thức khác nhau, được xem là một nguồn tài nguyên cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực thuế và các quan chức chính phủ – những người phải vật lộn với các vấn đề liên quan đến VAT trong hiện tại và tương lai.

Phần trình bày và so sánh của tài liệu đưa ra nhiều phân tích về các vấn đề chính sách liên quan đến cơ cấu thuế và cơ sở tính thuế cũng như hiểu biết sâu sắc về cách giải quyết các trường hợp phát sinh từ tranh chấp thuế VAT. Trong ấn bản mới, các tác giả đã mở rộng phạm vi nghiên cứu bao gồm những phát triển mới liên quan đến thuế VAT ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Úc.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

[Recap] Webinar: Quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa & nhỏ và Quyết toán thuế TNCN

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu