ChatGPT đã chiếm lĩnh thế giới (dữ liệu) như một cơn bão và đang phát triển thành một trong những công cụ hữu ích hơn trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong tài liệu “ChatGPT Cheat Sheet for Data Science”, tác giả sẽ tập trung vào “lời nhắc hữu ích” – “useful prompts” mà các nhà khoa học dữ liệu có thể sử dụng trong ChatGPT như một phần trong quy trình xử lý dữ liệu.

Hơn 60 “prompt” ChatGPT cho các nhiệm vụ khoa học dữ liệu được đề cập trong tài liệu với các đầu mục nổi bật:

– Prompts for general coding workflows
– Prompts for data analysis workflows
– Prompts for data visualization workflows
– Prompts for machine learning workflows
– Prompts for time series analysis workflows
– Prompts for natural language processing workflows
– Conceptual and career oriented prompts

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Cách dùng ChatGPT trong Excel

Combo khóa học Excel for Professionals

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python