Data Analysis From Scratch With Python là một hướng dẫn toàn diện dành cho những ai muốn bước vào thế giới phân tích dữ liệu. Với phong cách trình bày dễ hiểu và cụ thể, tác giả giúp người đọc làm quen với các khái niệm cơ bản và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án phân tích dữ liệu thực tế bằng ngôn ngữ lập trình Python.
Data Analysis From Scratch With Python đưa người đọc qua từng bước của quá trình phân tích dữ liệu, từ việc thu thập, xử lý và làm sạch dữ liệu đến phân tích thống kê và trực quan hóa. Tác giả sử dụng các ví dụ minh họa thực tiễn, mã nguồn chi tiết và bài tập thực hành để đảm bảo người đọc có thể áp dụng ngay kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
Tài liệu rất phù hợp cho những người mới bắt đầu học phân tích dữ liệu với Python, các lập trình viên Python mới làm quen với khoa học dữ liệu và khoa học máy tính.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: AI Sciences

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Tại sao phải thụt lề trong Python?

Tối ưu hóa thời gian làm việc trên Python

Tags