Mục đích của Data Science and Machine Learning là cung cấp một nền tảng kiến thức dễ tiếp cận nhưng toàn diện về dữ liệu và học máy. Nó dành cho bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về toán học và thống kê làm nền tảng cho sự đa dạng phong phú của các ý tưởng và thuật toán học máy trong khoa học dữ liệu.
Tài liệu là kết quả của nhiều khóa học khác nhau về khoa học dữ liệu và học máy. Thông qua nhiều khóa học, ứng dụng với nhiều học viên, các tác giả đã cho ra đời được một tài liệu toàn diện về khoa học dữ liệu và học máy: Data Science and Machine Learning.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Dirk P. Kroese, Zdravko I. Botev, Thomas Taimre, Radislav Vaisman
Xem thêm