Data Analysis Expressions (DAX) là ngôn ngữ công thức được sử dụng trong Power BI và Power Pivot trong Excel. Dax đã phát triển với nhiều tính năng hữu ích, số lượng người sử dụng DAX ngày càng tăng theo cấp số nhất theo dữ liệu của Power BI.

DAX patterns là tài liệu gồm 24 chương, mỗi chương độc lập bao gồm một mẫu Dax riêng biệt. Các nội dung chương đều khá quan trọng nhưng không kết nối với nhau, vì vậy người đọc có thể đọc những chương mình có nhu cầu mà không cần đọc hết toàn bộ tài liệu. DAX patterns như một tài liệu tham khảo mô tả ngắn gọn về các kịch bản kinh doanh, sau đó đi vào mô tả chi tiết và đầy đủ hơn về các giải pháp rất hữu ích cho người đọc.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Alberto Ferrari, Marco Russo

Xem thêm

Học Power Pivot trong Excel để cải thiện hiệu suất

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel