Nếu bạn đã biết cách sử dụng Microsoft Excel nhưng còn một số chức năng hay quy trình bạn vẫn chưa hiểu rõ, đã đến lúc tìm hiểu chức năng mạnh nhất của Excel: Visual Basic for Applications (VBA). Nếu bạn cần một chương trình cụ thể để phân tích hoạt động kinh doanh, một công cụ nào đó để sử dụng cho những mục đích cá nhân, hoặc thậm chí chỉ để giải trí, bạn cần tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình ứng dụng trong Excel – VBA, ngay bây giờ!

TẢI MIỄN PHÍ NGAY: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Thông tin khóa học Combo 3 Excel Automation

Cách dùng tính năng LOOKUP VBA trong Excel