Trong môi trường kinh doanh đang biến đổi nhanh chóng, việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của phân tích tài chính là vô cùng quan trọng. Financial Analysis Fundamentals là một tài liệu chuyên sâu được biên soạn nhằm giúp người đọc xây dựng nền tảng vững chắc trong việc phân tích các yếu tố tài chính cơ bản của một doanh nghiệp.

Với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, Financial Analysis Fundamentals cung cấp một cái nhìn toàn diện về các phương pháp phân tích tài chính, từ các tỷ lệ tài chính cơ bản cho đến phương pháp đánh giá cổ phiếu. Bằng cách giải thích các khái niệm một cách dễ hiểu và cung cấp ví dụ minh họa cụ thể, tài liệu giúp người đọc áp dụng kiến thức vào thực tế một cách linh hoạt và hiệu quả.

Nội dung tài liệu

– Tìm hiểu các thành phần chính của báo cáo thu nhập

– Thực hiện các phân tích

– So sánh những công ty trong ngành

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: CFI

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính – Financial modeling

Vai trò và kỹ năng của Data Analyst trong năm 2024

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)