Tài chính là một lĩnh vực rất năng động, tài chính không chỉ là những con số, tài chính còn là một ngôn ngữ trong kinh doanh. Financial Modeling là phiên bản tài liệu về mô hình tài chính mới nhất, có nhiều cập nhật và thay đổi nhằm theo dõi những phát triển mới trong lĩnh vực tài chính.

Mục đích cho sự ra đời của Financial Modeling là việc cung cấp nền tảng kiến thức cho người đọc để thực hiện các mô hình tài chính phổ biến trong Excel. Financial Modeling đã trở thành tài liệu được lựa chọn trong nhiều lớp tài chính trung cấp và cao cấp. Tài liệu nhấn mạnh sự kết hợp giữa kỹ năng lập mô hình với Excel và sự hiểu biết sâu sắc về các mô hình tài chính cơ bản.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Uses Excel

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Top 10 mẹo Excel cho chuyên gia tài chính