Tài liệu quản lý rủi ro tài chính “Financial Risk Management” được phát triển trong nhiều năm khi các tác giả làm việc trong các ngân hàng và công ty phần mềm với nghiệp vụ phát triển phân tích quản lý rủi ro và triển khai hệ thống rủi ro. Tài liệu này được các tác giả lấy cảm hứng từ kinh nghiệm làm việc và biên soạn theo định hướng định lượng toàn diện từ quan điểm của người thực hành. Tài liệu thảo luận về các mô hình và ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý thị trường, tín dụng, tài sản và trách nhiệm pháp lý cũng như rủi ro toàn công ty.

Cùng tìm hiểu ngay!

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

[Tải miễn phí] Financial Modelling In Excel

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu