Financial planning là một tài liệu thể hiện rõ ràng và chi tiết các bước để thực hiện lập một kế hoạch tài chính. Chắc chắn những ai trong ngành đều đã từng lập một hoặc nhiều kế hoạch tài chính rồi nhưng liệu rằng bạn có đảm bảo mình đã tuân thủ theo các đúng trình từ các bước chưa?
Financial planning của FMWC sẽ thể hiện rõ từng nội dung thông qua các phần:
– Đặt mục tiêu
– Xác định các giả định
– Chọn công cụ thực hiện
– Cấu trúc của ngân sách
– Dự tính các chi phí
– Hợp nhất
– Đánh giá
TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY
Nguồn: FMWC
Xem thêm