Trong nhiều năm qua, các mô hình bảng tính đã trở thành phương tiện chủ yếu để các chuyên gia tài chính áp dụng các kiến thức của mình. Forecasting, Analysis and Modelling cung cấp các hướng dẫn giúp người đọc thực hiện toàn bộ quá trình phát triển các kế hoạch dự báo dài hạn bằng Excel.

Forecasting, Analysis and Modelling còn cung cấp các ví dụ thực tế về cách áp dụng rủi ro và sự không chắc chắn về các kế hoạch dự báo tài chính.

Forecasting, Analysis and Modelling gồm các nội dung chính sau:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Sơ lược về kế toán báo cáo tài chính

Phần 3: Mô hình báo cáo tài chính

Phần 4: Dự báo hiệu suất

Phần 5: Định giá doanh nghiệp

Phần 6: Phân tích độ nhạy tài chính

Phần 7: Sử dụng các kịch bản

Phần 8: Sử dụng mô hình Monte Cario

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Wiley

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khoá học Mô hình Tài chính

Kiến thức tài chính có thực sự quan trọng với một doanh nhân hay chủ doanh nghiệp?