Power Query là công nghệ kết nối dữ liệu cho phép người dùng kết nối, kết hợp và tinh chỉnh các nguồn dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu phân tích trong công việc. Learn Power Query sẽ dẫn dắt người đọc đi đến hành trình tìm hiểu Power Query và đi sâu hơn cũng như tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ Power Query M, mở ra một thế giới kết hợp dữ liệu hoàn toàn mới.

Learn Power Query phù hợp với các nhà phân tích trong kinh doanh, phân tích dữ liệu, chuyên gia về Business Intelligence, và người dùng Excel muốn nâng cao kỹ năng của họ để tiết kiệm thời gian, hỗ trợ làm việc hiệu quả.

Tài liệu gồm có ba phần chính
Phần 1: Tổng quan về Power Pivot và Power Query
Phần 2: Chuyển đổi dữ liệu trong Power Query
Phần 3: Học ngôn ngữ M

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Packt

Xem thêm

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Workshop Online: EXCEL POWER QUERY and who needs it the most?

Power Query hay SQL Server? Khi nào và tại sao