Báo cáo thường niên là một dạng tài liệu có thể xa lạ với nhiều người. Đối với những người không phải là kế toán viên, chuyên viên phân tích hay chuyên viên lập kế hoạch tài chính, tài liệu “How To Read A Financial Report” – “Cách đọc một báo cáo tài chính” có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các báo cáo và có thể trở thành những nhà đầu tư sáng suốt.

Tài liệu này được viết và thiết kế nhằm giáo dục và hướng dẫn người đọc:

* Hiểu rõ hơn về dữ liệu có trong báo cáo tài chính và cách phân tích báo cáo.
* Tìm hiểu thêm về các công ty cung cấp việc làm hoặc cung cấp cơ hội đầu tư.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

[Free download] The Basics of Finance

Tầm quan trọng của Data Analytics và Data Science đối với ngành Tài chính

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel