Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thất bại, dẫn đến thua lỗ, phá sản, nguyên nhân đóng cửa phổ biến nhất là do việc kiểm soát tài chính kém. Practical Financial Management ra đời với mục đích giúp người đọc giải quyết câu trả lời: Làm sao để tự tin rằng mình có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề tài chính? Tài chính là ngôn ngữ của kinh doanh, giúp tăng cơ hội thành công và giảm nguy cơ thất bại của các doanh nghiệp.

Practical Financial Management giúp cho những ai đang cảm thấy khó hiểu về tài chính kinh doanh. Tài liệu được chia thành 4 phần: Phần đầu tiên giải thích những dữ liệu tài chính nào cần được thu thập và cách thức để theo dõi hiệu quả kinh doanh. Phần thứ hai trình bày cách hiểu và sử dụng dữ liệu thô để kiểm soát và chỉ đạo doanh nghiệp. Phần ba tìm hiểu tương lai, đề cập đến lĩnh vực lập ngân sách và lập kế hoạch kinh doanh.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Kogan Page

Xem thêm

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

11 quyển sách quản trị tài chính không thể bỏ qua

Những bài toán nan giải nhà quản trị tài chính cần lưu ý