Principles of Finance là tài liệu nghiên cứu về tài chính dành cho các sinh viên đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán đặc biệt là Tài chính. Tài liệu gồm 20 chương, được tác giả trình bày rõ ràng với các số liệu, thống kê chi tiết, dễ hiểu.

Principles of Finance bao gồm các chương về các chủ đề tài chính cơ bản, ứng dụng và tích hợp cũng như các khái niệm chính từ các khóa học kế toán tài chính tiên quyết, phương pháp định lượng (thống kê) và kinh tế. Tài liệu giới thiệu và ôn tập nội dung các môn tiên quyết về kế toán tài chính, toán thống kê. Các khái niệm và bài tập có thể được áp dụng vào thực tế thông qua các ví dụ của các công ty từ nhiều ngành khác nhau.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Openstax

Xem thêm

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

[Free download] The Basics of Finance

Top 10 mẹo Excel cho chuyên gia tài chính