Financial Modeling (Mô hình tài chính) thực sự rất quan trọng vì có thể giúp các nhà tài chính:

– Huy động vốn từ các nhà đầu tư

– Quản lý doanh nghiệp

The Founder’s Guide to Financial Modeling cung cấp hướng dẫn về việc xây dựng một mô hình hiệu quả để gọi vốn và quản lý công ty.

Mô hình mà tác giả sẽ xây dựng trong suốt tài liệu này sẽ mô phỏng ba báo cáo tài chính cơ bản. Nếu người đọc không có kinh nghiệm với báo cáo tài chính hoặc cần làm mới kiến thức, các tác giả kiến nghị nên đọc Phụ lục trước khi đi vào vấn đề chính.

Nội dung The Founder’s Guide to Financial Modeling:

– Chương 1, cung cấp các quy tắc cơ bản cho các mô hình tài chính.
– Sau khi hiểu các quy tắc cơ bản, bắt đầu xây dựng một mô hình trong Chương 2 với một cuộc thảo luận về các mô hình tiếp cận khách hàng.
– Các chương sau đó đi vào những thành phần của mô hình tài chính.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính – Financial modeling

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

[Free download] Best Practice Guideline: Financial Modelling