Mặc dù việc sử dụng các mô hình tài chính “financial modeling” đang ngày càng phổ biến, nhu cầu tìm hiểu về mô hình tài chính ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, hầu hết các ấn phẩm có cùng nội dung đều được các tác giả mô phỏng các mô hình cụ thể, chẳng hạn mô hình cho cổ phiếu, trái phiếu hoặc quyền chọn, hoặc các ứng dụng cụ thể của chúng, chẳng hạn như kinh doanh chênh lệch giá và quản lý danh mục đầu tư, rất ít tài liệu đề cập đến nguyên tắc tài chính đằng sau những mô hình này và gắn kết mô hình với giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp.

Vậy nên tài liệu “The Oxford Guide To Financial Modeling” được chắt lọc và biên soạn để người đọc có thể hiểu về mô hình tài chính trong một bối cảnh nhất quán rộng lớn và hiểu cách hoạt động của mỗi mô hình tài chính riêng biệt. Nếu không, tiềm năng sử dụng các mô hình và sự phát triển của mô hình sẽ bị hạn chế đáng kể.

Cùng tìm hiểu ngay!

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Dashboard Reporting trong Excel

Combo khóa học Business Intelligence

[Free download] Financial Modeling Guidelines

[Tải miễn phí] Financial Modelling In Excel