Visualizing data cung cấp những thông tin và kiến thức căn bản cho người đọc tìm hiểu về trực quan hoá dữ liệu.
Đối tượng của tài liệu này bao gồm cả lập trình viên và những người không phải là lập trình viên. Từ chương 1 đến chương 4, tài liệu cung cấp kiến thức đơn giản và cơ bản dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu qua việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu cho dù không có nền tảng lập trình trước đó, những chương về sau sẽ bắt đầu khó và nâng cao hơn.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Ben Fry
Xem thêm