Tài liệu Cẩm nang Kỹ năng trong kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials) là bộ tài liệu nổi tiếng do các chuyên gia quản trị – kinh doanh hàng đầu của Đại học Harvard biên soạn, đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt đã được áp dụng ở nhiều tổ chức, công ty, tập đoàn lớn trên thế giới.

01-The art of prolem solving-Russell L. Ackoff (Kỹ năng xử lý vấn đề)

02 – A practice guide to critical thinking decision-David Hunter (Kỹ năng tư duy ra quyết định)

03 – Innovation and Creativity (Kỹ năng sáng tạo)

04 – Team Management (Kỹ năng quản lý nhóm)

05 – Decision making (Kỹ năng ra quyết định)

06 – Persuading Others (Kỹ năng đàm phán)

Dù bạn là nhà quản lý non trẻ đang tìm cách phát triển kỹ năng quản lý hay là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm muốn mở rộng thêm vốn kiến thức, thì những cuốn sách có tính định hướng này sẽ đưa ra những câu trả lời đáng tin cậy và thỏa đáng cho mọi vấn đề bạn quan tâm.

UniTrain hy vọng bộ sách sẽ cung cấp cho bạn những công cụ hữu ích để cải thiện các kỹ năng, hỗ trợ bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Vui lòng download tại  LINK

1 Comment

Leave us a Reply