Quyển sách The Ultimate IQ Test Book của Philip Carter và Ken Russell với 25 bài test giúp bạn tự kiểm tra, đánh giá IQ của bản thân nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia, đặc biệt là kỳ Internship tại Big4.

Philip Carter là một chuyên gia kiểm tra IQ người Anh. Ông liên tục phát minh ra các bài kiểm tra IQ và các câu đố mới và xuất bản nhiều cuốn sách giúp kiểm tra và đánh giá IQ bản thân. Cùng với Ken Russell, Philip Carter đã viết nhiều cuốn sách IQ hữu ích: Test your IQ, Test and Assess your IQ and Ultimate IQ.

Xem thêm:

Talk Show Deloitte Passport & Workshop Audit Box 7

Khóa học Kiểm toán thực hành cơ bản

1 Comment

Leave us a Reply