Khi khối lượng dữ liệu lưu trữ càng ngày càng lớn, việc quản lý, tổ chức và xử lý dữ liệu ngày càng đóng vị thế quan trọng trong việc tạo ra sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ của nhân sự hiện đại là tiếp cận và đuổi kịp những thay đổi và tiến bộ trong ngành, mà dẫn đầu là công cụ mang tên Microsoft Excel.

Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 21/05/2019, UniTrain đã hoàn thành khóa đào tạo Excel for Analysts cho nhân viên của Shinhan Bank Việt Nam.

3. Shinhan4Trong quá trình đào tạo, giảng viên giàu kinh nghiệm từ UniTrain đã truyền đạt thành công hai nội dung lớn bao gồm Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu và Tổ chức & quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel thông qua các chuyên đề sau đây:

  • Xử lý dữ liệu tối ưu bằng phím tắt và hàm thông dụng
  • Quy tắc tổ chức dữ liệu trong Excel
  • Phân tích dữ liệu bằng Pivot Table
  • Sử dụng chức năng nâng cao của Pivot Table
  • Ứng dụng Power Query vào chuẩn hóa dữ liệu và tự động hóa
  • Ứng dụng chức năng Power Pivot để xây dựng Data model

Chương trình Excel for Analysts được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu thực tiễn cũng như trình độ của học viên từ Shinhan Bank, mục tiêu chính là hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức, quản lý, xử lý, liên kết dữ liệu và xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị thông minh thông qua các case study từ thực tế doanh nghiệp.

UniTrain là đơn vị đồng hành với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong sứ mệnh truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các khách hàng của mình cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Vui lòng liên hệ số HOTLINE 0901 175 625 hoặc info@unitrain.edu.vn để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thêm thông tin về các chương trình đào tạo cá nhân và doanh nghiệp tại UniTrain.