POWER QUERY LÀ GÌ?

Power Query là một Add-in miễn phí bắt đầu được sử dụng từ Excel 2010, là một ứng dụng công nghệ kết nối và xử lý dữ liệu của Microsoft. Các tính năng mới của Power Query được update hàng tháng và là công cụ được đánh giá tốt nhất của Excel từ sau khi có tính năng Pivot Table.

Power Query giúp quá trình xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bằng việc ứng dụng Business Intelligence bằng các tính năng trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, đồng bộ hóa dự liệu, chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu, đồng thời tải kết quả tổng hợp dữ liệu vào bảng tính tổng hợp.

KHI NÀO SỬ DỤNG POWER QUERY?

Khi nào sử dụng Power Query

Khi bạn nhận được dữ liệu từ người khác gửi hoặc dữ liệu được trích xuất từ hệ thống mà dữ liệu đó cần phải thao tác thủ công để làm sạch dữ liệu, trước khi đến bước phân tích và lập báo cáo.

Khi bạn phải gộp file từ nhiểu nguồn khác nhau để tạo thành dữ liệu tổng hợp, từ đó chuyển hóa dữ liệu thành dạng dữ liệu chuẩn để phân tích bằng Pivot Table.

Các thao tác thủ công mà người dùng Excel phải làm hằng ngày: xóa dòng/cột trống hoặc không cần thiết, filter dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu để có thể sử dụng Pivot Table, gộp hoặc tách nhiểu cột, find & replace dữ liệu,…

Khi nào sử dụng Power Query

 

CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA POWER QUERY

Power Query là gì

  1. Extract: kết nối và trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như: web page, file Exce, file CSV, text file, SQL server database, Microsoft Azure SQL Database, MySQL database, Sharepoint list,…
  2. Transform: các bước chuyển hóa dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích và lập báo cáo. Quy trình chuyển hóa dữ liệu này có thể bao gồm một hoặc nhiều bước và các bước này được ghi lại theo đúng trình tự, cho phép người dùng dễ dàng chỉnh sửa thêm hoặc xóa đi nhưng thao tác không cần thiết.
  3. Load: dữ liệu sau khi được chuyển hóa thành dữ liệu chuẩn sẽ được tải về dưới dạng table trong Excel hoặc Load to PowerPivot.

Quy trình các bước thực hiện trong Power Query đều được ghi lại và chỉ cần thực hiện 1 lần, sau đó khi có thêm dữ liệu mới người dùng chỉ cần refresh để thực hiện tất cả các thao tác.

ƯU ĐIỂM CỦA POWER QUERY SO VỚI CÁC CÔNG CỤ KHÁC

Dễ sử dụng: giao diện Power Query được thiết kế thành các nút lệnh dễ dàng cho người dùng thực hiện các thao tác mà không cần phải viết code.

Lưu lại các bước thực hiện: các thao tác người dùng thực hiện chuyển hóa dữ liệu đều được ghi lại để có thể dễ dàng quản lý và chỉnh sửa các thao tác nhanh chóng.

Xử lý dữ liệu lớn với tốc độ nhanh: vượt qua giới hạn số lượng dòng chứa trong Excel, Power Query có thể xử lý khối lượng dữ liệu hơn 1 triệu dòng với tốc độ xử lý nhanh và chính xác.

Với những ưu điểm vượt trội này, Power Query đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm sử dụng. Nhờ đó, các nhà quản trị hay nhà đầu tư dễ dàng phân tích thông tin và đưa ra quyết định một cách kịp thời và tối ưu.

Ưu điểm của Power Query

 

Xem thêm
Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel (Power Query, Power Pivot)

Power BI là gì?
Khóa học thực hành Excel trong Kiểm toán
Khóa học ứng dụng VBA trong Excel
Khóa học Dashboard Reporting

2 Comments

Leave us a Reply