Kiểm toán viên và Kế toán viên muốn cung cấp dịch vụ Kế toán, Kiểm toán phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán và Kế toán theo quy định về pháp luật.

Một trong số các quy định đó là Kiểm toán viên, Kế toán viên phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài Chính cấp. Để được cấp chứng chỉ bởi Hội đồng thi Bộ Tài Chính, các đồng nghiệp phải tham gia kỳ thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề. Kỳ thi này mỗi năm chỉ tổ chức một lần, tập trung tại hai địa điểm là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA – Vietnam Association of Accountants and Auditors), là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề Kế toán  và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.

Nội dung các môn thi:

1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán thi 4 môn thi sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

2. Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên thi 7 môn thi sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

(5) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

(6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

(7) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

3. Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải thi 03 môn thi sau:

(1) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

(2) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

(3) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

4. Nội dung từng môn thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Kết quả thi sát hạch:

Thang điểm chấm thi là thang điểm 100. Điểm thi chấm từ 1 điểm trở lên.

Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt từ điểm 5 trở lên. Điểm của môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu trong 3 năm liên tục kể từ năm bắt đầu dự thi môn đó.

Chi tiết vui lòng xem thêm tại Thông tư 91.

Thời gian thi dự kiến: từ ngày 22/12/2017 đến 27/12/2017.

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 25/10/2017 đến 15/11/2017.

Free Download Tài liệu học và ôn tập Chứng chỉ hành nghề Kế toán, Kiểm toán viên 2017 tại đây.

Xem thêm

Cập nhật thay đổi Chứng chỉ VACPA 2017

IFRS là gì?

Leave us a Reply