Bạn thường tự hỏi những kỹ năng nào là “bất diệt” với thời gian mà nhà tuyển dụng không ngừng tìm kiếm ở ứng viên?

Bạn sẽ được giải đáp câu hỏi đó ngay sau đây bởi Tổ chức 80000 hours sử dụng dữ liệu của Bộ xác suất thống kê lao động của Mỹ để đánh giá.

Judgement and decision making – Óc phán đoán và khả năng đưa ra quyết định
Critical thinking – Tư duy phản biện.
Time management – Kỹ năng quản lý thời gian.
Monitoring performance – Giám sát năng suất.
Complex problem solving – Kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp.
Cordinating people – Kỹ năng điều phối nhân viên.
Active learning – Kỹ năng chủ động học.
Active listening – Kỹ năng chủ động lắng nghe.
Spoken communication – Kỹ năng giao tiếp trực tiếp.
Social perceptiveness – Nhận thức xã hội.
Reading comprehension – Kỹ năng đọc hiểu.

nhà tuyển dụng

Các kỹ năng này được đánh giá dựa trên 4 chỉ số sau:

Breadth: Khả năng ứng dụng kỹ năng này vào các công việc khác nhau. Chỉ số này càng cao thì càng nhiều công việc cần kỹ năng này.
Satisfaction: Sự hài lòng trong công việc mà kỹ năng này mang lại.
Income: Mức thu nhập kỹ năng này mang lại.
(Low) risk of automation: Rủi ro kỹ năng này bị thay thế bởi robot. Chỉ này càng cao thì rủi ro càng thấp.

Một nửa trong số 10 kỹ năng này là kỹ năng liên quan đến giao tiếp. Những kỹ năng toán lý hoá lại đứng khá thấp trong bảng xếp hạng này trong thời đại ngày nay.

Xem thêm

Khóa học Kỹ năng chuẩn bị CV – phỏng vấn

Leave us a Reply