Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được đề xuất thường xuyên nhất. Có thể bạn đã nghe qua về Python rất nhiều vì nó tương đối dễ học.

Nhưng liệu Python có thực sự hữu ích? Một số ứng dụng trong cuộc sống khi bạn đạt được kỹ năng sử dụng Python là gì? Cùng UniTrain xem qua những trường hợp sử dụng Python phổ biến nhất nhé.

1. Phân tích dữ liệu

Ngày nay, các công ty ở mọi ngành đều thu thập nhiều dữ liệu hơn. Python xuất hiện như một công cụ tuyệt vời phân tích dữ liệu thông minh. 

Python phổ biến cho công việc phân tích dữ liệu vì các thư viện mạnh mẽ như numpy và pandas, giúp các tác vụ phân tích và dọn dẹp dữ liệu tương đối đơn giản, ngay cả khi làm việc với các bộ dữ liệu lớn. Ngoài ra còn có các thư viện Python hỗ trợ nhiều tác vụ phân tích dữ liệu khác nhau. 

Nhà phân tích dữ liệu có thể sử dụng Python để phân tích doanh số bán hàng của công ty, làm nổi bật các xu hướng có thể dự đoán và phát hiện ra các lĩnh vực cần cải thiện.

2. Khoa học dữ liệu, AI

Python cũng cực kỳ phổ biến cho việc xử lý dữ liệu nâng cao hơn trong lĩnh vực máy học. Các thư viện mạnh mẽ như scikit-learning và TensorFlow giúp việc triển khai các thuật toán học máy phổ biến trở nên rất đơn giản và nhiều thư viện chuyên biệt hơn tồn tại để giúp thực hiện nhiều tác vụ học máy cụ thể từ nhận dạng hình ảnh đến tạo nội dung.

Ví dụ một nền tảng phát trực tuyến video muốn tăng mức độ tương tác và mức độ gắn bó của người dùng. Nhóm khoa học dữ liệu có thể sử dụng Python để xây dựng mô hình dự đoán đề xuất video cho người dùng dựa trên các yếu tố như lịch sử xem của họ, thói quen người xem, video mà những người dùng khác có thói quen tương tự đã xem,…

3. Phát triển website

Python là một ngôn ngữ rất phổ biến để phát triển ứng dụng web. 

Ví dụ khi một công ty cần xây dựng một phiên bản mới của trang web của mình với các tính năng cụ thể, nhà phát triển web có thể xây dựng trang web mới bằng Python và Django. Với tính linh hoạt của Python, ngôn ngữ này có thể hỗ trợ bất kỳ tính năng cụ thể hoặc tùy chỉnh nào mà công ty cần.

4. Thiết kế dữ liệu

Các kỹ sư dữ liệu sử dụng Python cho các nhiệm vụ như xây dựng kênh thông tin, kết hợp bộ dữ liệu, làm sạch dữ liệu, làm việc với API, tự động hóa các quy trình dữ liệu khác nhau,…

Công ty có rất nhiều dữ liệu, nhưng dữ liệu được lưu trữ ở nhiều định dạng và cơ sở dữ liệu khác nhau khiến các nhà phân tích mất nhiều thời gian để tìm và làm việc với. Một kỹ sư dữ liệu có thể sử dụng Python để xây dựng một đường dẫn tự động hóa việc thu thập từ các nguồn khác nhau, kết nối và làm sạch dữ liệu, đồng thời giúp các nhà phân tích truy cập và lọc dễ dàng hơn.

5. Tự động hoá

Python là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. 

Ví dụ, một công ty báo cáo doanh số bán hàng của mình trong bảng tính Excel hàng tháng từ mỗi khu vực phải được kết hợp theo cách thủ công để tạo báo cáo hàng quý cho toàn công ty. Thay vì làm công việc tốn nhiều thời gian này bằng tay, có thể viết một tập lệnh Python kết hợp tất cả các bảng tính và tạo ra mỗi báo cáo hàng quý một cách tự động.

Python có thể ứng dụng được rất nhiều trong cuộc sống. Với những ứng dụng trên đây, UniTrain hy vọng bạn có thể đánh giá được tầm quan trọng của Python đối với công việc của chính bạn.

UniTrain tổng hợp

Xem thêm

Các vị trí công việc về dữ liệu

Khoá học Xử lý và trực quan hoá dữ liệu với Python

Ứng dụng mạnh mẽ của Python trong phân tích dữ liệu

 

Tags