Hôm nay, UniTrain sẽ chia sẻ cách quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Driver-based Revenue Planning

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Với Driver-based Revenue Planning, người dùng có thể đăng nhập vào Power BI, nhập và sửa đổi các chỉ số thúc đẩy hoạt động bán hàng của họ.

Khi người dùng tùy chỉnh, tất cả các chỉ số trong mô hình sẽ được tính toán lại nhanh chóng và báo cáo trực quan doanh thu trên Power BI được cập nhật ngay lập tức.

Các slicers đại diện cho các kịch bản khác nhau, giúp người dùng dễ dàng so sánh các kịch bản và đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời và nhanh chóng.

Driver-based Expense Assumptions

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Tương tự như Doanh thu, Chi phí cũng có thể hoàn toàn dựa trên Driver-based. Bất kỳ thay đổi nào về chi phí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến EBITDA. Có thể dễ dàng nhập giá mua hàng (chi phí) dự kiến và quan sát ngay tác động bằng báo cáo Power BI.

Search and Filter Expense Planning
Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Với Slicer của Microsoft, người dùng có thể tìm kiếm và ghim các số liệu mà họ quan tâm, sau đó thay đổi các số trực tiếp trong lưới.

Bằng cách xây dựng giải pháp trên Power BI, người dùng có thể phân tích nhanh tác động của chi phí lên hoạt động kinh doanh và toàn bộ Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ số được tính toán bằng DAX và mô hình dữ liệu. Các chỉ số này được trình bày thông qua các biểu đồ, hình ảnh trực quan giúp chuyên viên tài chính dễ dàng phân tích và có những đề xuất hợp lý, kịp thời trong kế toán quản trị.

Financial Reporting Statements

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Mặc dù việc nhập dữ liệu là rất quan trọng, nhưng việc hình dung tác động trực tiếp của dữ liệu cũng quan trọng không kém. Power BI không chỉ là một công cụ BI mà còn là một người lập Báo cáo Tài chính thông minh.

P&L không chỉ được trình bày số liệu dưới dạng bảng biểu mà còn cung cấp Kết quả hoạt động kinh doanh dưới dạng trực quan hóa bằng hình ảnh. Power BI cung cấp những gì tốt nhất của cả hai cách trình bày số liệu tài chính.

Biểu đồ Thác nước (Waterfall chart) được nhiều CFO, CEO sử dụng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các nhóm chi phí trọng yếu, trình bày những tác động tích cực và tiêu cực tới Kết quả kinh doanh – nơi mà những nhà quản trị cần tập trung vào việc thúc đẩy giá trị tổng thể của doanh nghiệp.

Biểu đồ đường (Line chart) trực quan hóa các tình huống khác nhau thúc đẩy EBITDA và điều này có thể dễ dàng được lọc bằng cách tương tác với các bộ lọc như Slicer, Interaction hay Filter trong báo cáo Power BI.

Balance Sheet and Cash Flow Reports

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Không kém phần quan trọng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Với Power BI, người dùng có thể tạo, lọc và sửa đổi bất kỳ Báo cáo tài chính quan trọng nào. Người dùng có thể muốn thêm biểu đồ đường để trực quan hóa sự phát triển của Tiền mặt và Công nợ, đồng thời họ có thể chọn Custom Visuals để trình bày các báo cáo tài chính.

Corporate Evaluations

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính

Hầu hết các công ty đang tìm kiếm một “lối thoát” – định giá doanh nghiệp thì việc trực quan hoá sẽ giúp người đọc hoặc các nhà đầu tư dễ dàng mô phỏng các kịch bản Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) dễ dàng hơn.

Bằng cách thay đổi các giá trị trong Slicer, người dùng có thể thấy tác động trực tiếp của tổng thể và đánh giá về doanh nghiệp của họ dựa trên Driver-based Revenue, Driver-based Expense và các chỉ số khác dễ dàng hơn trong một bảng tính Excel. Mô hình tài chính có thể được phác thảo toàn cảnh một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhờ vào tính tương tác, chọn lựa các kịch bản khác nhau từ Slicer của Power BI.

Nguồn: poweronbi

Xem thêm

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Sự khác biệt giữa Power Pivot, Power Query và Power BI

Tags