Download tài liệu 2020 Audit Plan Hot Spots Report Excerpt

Download tài liệu 2020 Audit Plan Hot Spots Report Excerpt

Tài liệu 2020 Audit Plan Hot Spots Report Excerpt xác định và phân tích các lĩnh vực rủi ro chính mà bộ phận kiểm toán dự kiến tập trung vào trong năm tới. Download tài liệu  Xem thêm Kiểm toán viên đang chuy?...

Xem chi tiết
[Mazars] 2020 Fresh Graduate Program – Grab your future

[Mazars] 2020 Fresh Graduate Program – Grab your future

FRESH GRADUATE PROGRAM 2020 AUDIT ASSISTANT – AUDIT & ASSURANCE DEPARTMENT IN HANOI AND HO CHI MINH CITY We are seeking to recruit enthusiastic, dynamic and talented fresh graduates for a new batch of Audit Assistant to nurture as a promising gene...

Xem chi tiết
Kiểm toán viên đang chuyển sang công nghệ mới trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19

Kiểm toán viên đang chuyển sang công nghệ mới trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19

COVID-19 buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi đáng kể cách họ vận hành và áp dụng công việc từ xa. Có những giải pháp công nghệ có thể giúp kiểm toán viên luôn dẫn đầu trong cuộc chơi của họ. Đ...

Xem chi tiết
Download tài liệu Five “Must Have” for AI -powered spend Auditing

Download tài liệu Five “Must Have” for AI -powered spend Auditing

Nhiều nhóm tài chính hiện đại đã triển khai tự động hóa chi tiêu, bao gồm đầu tư vào lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống quản lý nguồn và chi phí. Các dự án khác bao gồm hợp nhất qu?...

Xem chi tiết
[KPMG] Graduate Recruitment Program 2020 – Design Your Future

[KPMG] Graduate Recruitment Program 2020 – Design Your Future

Want to start your career with a dynamic and international Firm? Are you up for the challenge and opportunity to be part of an organization committed to making a real difference? At KPMG we encourage you to Design Your Future in an environment focused on ...

Xem chi tiết
[Deloitte Vietnam] Summer Internship 2020

[Deloitte Vietnam] Summer Internship 2020

Deloitte Vietnam is a member of Deloitte Touch Tohmatsu Limited – one of the world’s leading professional services organizations with a presence in 150 countries and 245,000 partners & staff. We offer clients a broad range of fully integrated serv...

Xem chi tiết
Download tài liệu Audit 2020: A focus on change

Download tài liệu Audit 2020: A focus on change

Báo cáo này phân tích các lĩnh vực mà kiểm toán cần phát triển, những thách thức và yếu tố chính ảnh hưởng đến sự chuyển đổi này. Báo cáo cũng thảo luận về tầm nhìn về tương lai của kiểm to?...

Xem chi tiết
[RSM] Undergraduate Program 2019

[RSM] Undergraduate Program 2019

Why RSM? We offer a friendly, sociable and stable working environment that supports career development and work life balance. Our Partners and Principals are experts in their field and are easily accessible to you to guide and prepare you for the rest of ...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 4, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết