“Accounting for a Better World: Priorities for a Transforming Profession” được xuất bản vào tháng 4 năm 2022 bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA). Tài liệu này thảo luận về vai trò của nghề kế toán trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai. Nó xác định bảy lĩnh vực ưu tiên chính mà nghề kế toán cần tập trung khi tiến về phía trước, đồng thời chia sẻ các nghiên cứu điển hình và câu chuyện minh họa tầm quan trọng của nghề kế toán và lý do nghề này vẫn cần thiết cho sự phát triển của kinh tế và xã hội.

7 lĩnh vực ưu tiên chính:

 1. Xây dựng nền kinh tế bền vững:
  Vai trò của nghề kế toán trong việc hỗ trợ thương mại quốc tế, quản trị tốt, an ninh và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững ở các nền kinh tế mới nổi.
 2. Phát triển tài năng tương lai:
  Thu hút thế hệ tài năng mới vào nghề kế toán và cung cấp chương trình giáo dục và học tập đẳng cấp thế giới.
 3. Thúc đẩy doanh nghiệp bền vững:
  Vai trò của kế toán trong việc giúp doanh nghiệp đối phó với các thách thức và cơ hội bền vững.
 4. Nâng cao tiêu chuẩn và quy định:
  Tích hợp vào các cải cách quy định, phát triển tiêu chuẩn và yêu cầu báo cáo là nền tảng của lòng tin trong các thị trường vốn.
 5. Chuyển đổi khu vực công:
  Giúp khôi phục tài chính công và hỗ trợ chính phủ xây dựng các tương lai xanh, bao trùm và công bằng hơn.
 6. Hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp khởi nghiệp:
  Vai trò của kế toán trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp thông qua các dịch vụ sáng tạo và dựa trên công nghệ.
 7. Củng cố đạo đức và niềm tin:
  Phục hồi và củng cố niềm tin vào doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức khác thông qua các thực hành đạo đức và báo cáo tốt hơn.

Tải miễn phí: TẠI ĐÂY

Xem thêm: 

ACCA MA (F2) – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Cơ hội nghề nghiệp tại Big 4

Tags

Leave us a Reply