Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu cách tạo ra dòng tiền và những yếu tố nào ảnh hưởng đến dòng tiền. Đây là kiến thức không thể thiếu trong việc đưa ra các quyết định tài chính nhằm tăng giá trị kinh tế của một tổ chức.

Nội dung sách gồm:

– Vốn lưu động được tạo ra như thế nào và tại sao cần phải quản lý nó
– Mục đích của bảng sao kê tiền mặt và cách nó bổ sung cho các báo cáo tài chính quan trọng khác
– Cách phản trực quan mà ‘tài khoản tiền mặt’ được sử dụng trong các tài khoản đã xuất bản
– Cách phân tích bảng sao kê tiền mặt định dạng gián tiếp để xem tình trạng tài chính thực sự của một tổ chức
– Cách so sánh các tài khoản đã được lập bằng các phương pháp kế toán khác nhau

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Xem thêm

Những bài toán nan giải nhà quản trị tài chính cần lưu ý

Thước đo thành công của tỷ phú Warren Buffett