Hôm nay, UniTrain đem đến cho một bộ tài liệu đề cập đến việc nâng cao kiến thức chuyên môn về Python cho nhân sự – Mỗi lần một ly cà phê.  Trọng tâm của tài liệu nằm ở Critical Slicing Technique, kỹ thuật liên quan đến quá trình phân loại trong Python và giúp nâng cao kỹ năng viết mã Python cho nhân sự.

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu