Python là một ngôn ngữ lập trình linh hoạt, được cả Developers và Data Scientists sử dụng vì những lý do:

▪️ Python là open-source,
▪️ Có một cộng đồng hỗ trợ,
▪️ Thư viện hỗ trợ phong phú.
▪️ Cấu trúc dữ liệu thân thiện với người dùng.

Cheat sheet dưới đây bắt đầu từ những kiến thức cơ bản và hướng dẫn bạn đến cấp độ trung cấp (cho các vòng lặp, câu lệnh if, nhập advanced libraries) và chứa một vài chức năng quan trọng của libraries như pandas.

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu