Lập ngân sách là một công đoạn không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ. Tuy vậy, công việc này cũng sẽ tốn của bạn kha khá thời gian trong khi hiệu quả không như ý.
UniTrain gửi tặng bạn Template Excel lập ngân sách và phân tích kết quả kinh doanh giúp bạn Tính toán và Lập báo cáo trực quan nhanh chóng
Tài liệu này bao gồm:
✔ Bảng tính lập ngân sách và các chỉ số tài chính Kết quả kinh doanh
✔ Báo cáo Dashboard trực quan quản lý Kế hoạch và Kết quả kinh doanh
Đặc biệt, với template này, bạn có thể cập nhật dữ liệu liên tục để cho ra báo cáo hàng tuần/tháng/quý/năm nhanh chóng