Đây là tài liệu do UniTrain sưu tầm nhằm giúp các bạn học viên có thêm tài liệu tra cứu và để việc bắt đầu với Excel và VBA – Macro dễ dàng hơn.

Tài liệu bao gồm 03 quyển sách:

  1. 101 Ready-to-use Excel Formula
  2. Advanced Excel Essentials
  3. Excel VBA Programming for Dummies, 3rd Edition

UniTrain hy vọng rằng bộ tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ cho bạn khi nghiên cứu Excel và VBA để ứng dụng trong công việc thực tế. Chân thành cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ UniTrain.

LINK DOWNLOAD

Các tài liệu & thông tin bổ ích khác: ACCA | Phím tắt | Tips trong Excel | Big4

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

VBA ứng dụng như thế nào để đáp ứng tiêu chí 3E

Leave us a Reply