Công việc ở các lĩnh vực khác nhau có nhiều thuật ngữ khác nhau, và thường rất khó.

Muốn an toàn, bạn hãy sử dụng từ hoặc cụm từ có trong thông báo tuyển dụng hay giới thiệu công việc. Tuy nhiên, để làm nổi bật hồ sơ CV, bạn cũng có thể sử dụng những từ ngữ mang tính kỹ thuật hơn để mô tả ý bạn muốn nói dù nhà tuyển dụng dùng những từ hoặc cụm từ đơn giản để diễn tả một khía cạnh kỹ thuật của công việc. Qua đó chứng minh trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong ngành của bạn với nhà tuyển dụng.

Ví dụ: Nếu thông báo tuyển dụng viết: “Yêu cầu có kiến thức về lập và hợp nhất báo cáo tài chính”, thì bạn có thể viết: “tôi sở hữu chứng chỉ hành nghề ACCA bao gồm kiến thức lập và hợp nhất báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS. Bên cạnh đó, tôi có kinh nghiệm lập và hợp nhất báo cáo tài chính theo chuẩn VAS tại công ty XYZ ”

Phần đầu tiên của câu này sử dụng cùng một ngôn ngữ như trong quảng cáo tuyển dụng, nhưng phần thứ hai đã đi vào chi tiết hơn. Nếu bạn chỉ có phần thứ hai, nhiều khả năng người đọc CV của bạn không có đủ kiến thức chuyên ngành để hiểu rằng “chuẩn IFRS, VAS” là các chuẩn mực kế toán để lập và hợp nhất báo cáo tài chính. Do đó, bản CV của bạn có thể bị loại.

Nhà tuyển dụng sử dụng các thuật ngữ trong bản mô tả công việc, khiến bạn phải tra cứu từ ngữ là điều thường gặp. Nhưng bạn không nên có ý định bắt nhà tuyển dụng phải đọc thuật ngữ riêng của bạn. Họ sẽ loại bạn ngay! Điều này nghĩa là bạn phải am hiểu về thuật ngữ chuyên ngành và thực sự rành về chúng khi đưa vào sử dụng trong bản CV thì bạn mới trở thành ứng viên sáng giá.

Vì vậy, bạn nên tìm hiểu, trau dồi và sử dụng từ ngữ chuyên ngành nhiều hơn nếu lĩnh vực của bạn có nhiều loại từ ngữ này.

Xem thêm

Khóa học Chuẩn bị CV – Phỏng vấn

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Leave us a Reply