Chào mừng bạn đến với bản cập nhật Excel tháng 12 năm 2022. Microsoft thông báo chia sẻ tính năng Formula Suggestions và Formula by Example dành cho web Excel để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tìm hiểu thêm về các công thức Excel khi sử dụng chúng.

Ngoài ra, tính năng IMAGE và thanh tìm kiếm mới trong ngăn truy vấn được ra mắt dành cho người dùng web Excel. Đối với người dùng Windows, một số phím tắt mới được dùng để mở trình chỉnh sửa Power Query. Người dùng Insiders trên Windows giờ đây có thể lấy dữ liệu từ các mảng động và tạo ra các loại dữ liệu Power Query để sắp xếp dữ liệu tốt hơn.


Excel for Web

– Formula Suggestions
– Formula by Example
– Suggested Links
– Add search bar in queries pane
– IMAGE Function

Excel for Windows

– Add keyboard shortcut to open the Power Query editor #FIA
– Create nested Power Query data types (Insiders) #FIA
– Add Get Data from Dynamic Arrays (Insiders) #FIA
– IMAGE Function

Excel for Mac

– IMAGE Function

Excel for Web

Formula Suggestions

Sau khi nhập dấu “=” vào ô hoặc thanh công thức, Excel sẽ tự động đề xuất công thức phù hợp nhất dựa theo ngữ cảnh từ dữ liệu đang có. Các công thức có thể được đề xuất là SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN và MAX. Hiện tại, tính năng Formula Suggestions chỉ có hỗ trợ cho ngôn ngữ tiếng Anh. Tính năng này chỉ dành cho người sử dụng web Excel.

Formula by Example

Thông thường, chúng ta sẽ thao tác nhập dữ liệu thủ công, lặp đi lặp lại trong một cột. Tuy nhiên, giờ đây, Excel có thể đề xuất điền công thức vào toàn bộ cột trong trường hợp được xác định một mẫu có sẵn. Tính năng này tương tự như Flash Fill, tuy nhiên, thay vì là văn bản, thì giờ đây có thể đề xuất các công thức.

Suggested Links

Suggested Links cho phép lưu trữ sổ làm việc trên đám mây mới cho dữ liệu khi bị phát hiện một liên kết bên ngoài tới sổ làm việc trên Cloud bị hỏng và sẽ gợi ý cho bạn một vị trí mới để sửa liên kết bị hỏng đó. Tính năng này hiện đang được triển khai cho Production.

Add search bar in queries pane

Tính năng Add search bar in queries pane giúp bạn dễ dàng tìm thấy các truy vấn trong ngăn tìm kiếm Queries.

thumbnail image 1 captioned Search bar in queries pane

IMAGE Function

Hàm IMAGE dùng để chèn hình ảnh vào các ô từ một vị trí nguồn cùng với văn bản thay thế. Nhưng giờ đây, hình ảnh của bạn có thể là một phần của worksheet, thay vì nổi lên trên cùng. Người dùng có thể di chuyển và đổi kích thước ô, sắp xếp và lọc cũng như làm việc với hình ảnh trong bảng Excel.

thumbnail image 2 captioned IMAGE Function

Excel for Windows

Add keyboard shortcut to open the Power Query editor

Nhấn ALT + F12 (Win32) hoặc Option + F12 (Mac) để mở Power Query editor nhanh chóng hơn.

Create nested Power Query data types (Insiders)

Người dùng có thể sắp xếp dữ liệu tốt hơn bằng cách tạo các kiểu dữ liệu lồng nhau (kiểu dữ liệu Power Query có nhiều cấp độ). Tính năng này hiện chỉ đang được phát hành cho người dùng Insiders trên Windows.

thumbnail image 3 captioned Create nested Power Query data types

Add Get Data from Dynamic Arrays (Insiders)

Get Data from Table/Range hỗ trợ nhập dữ liệu từ Dynamic Arrays. Do đó, bạn có thể tải vào Power Query và chuyển đổi dữ liệu. Tính năng này hiện đang được dùng cho Windows Production.

IMAGE Function 

Hàm IMAGE dùng để chèn hình ảnh vào các ô từ một vị trí nguồn cùng với văn bản thay thế. Nhưng giờ đây, hình ảnh của bạn có thể là một phần của worksheet, thay vì nổi lên trên cùng. Người dùng có thể di chuyển và đổi kích thước ô, sắp xếp và lọc cũng như làm việc với hình ảnh trong bảng Excel. Chức năng IMAGE hiện đang được triển khai cho người dùng Current Channel.

thumbnail image 4 captioned IMAGE Function

Excel for Mac 

IMAGE Function 

Hàm IMAGE dùng để chèn hình ảnh vào các ô từ một vị trí nguồn cùng với văn bản thay thế. Nhưng giờ đây, hình ảnh của bạn có thể là một phần của worksheet, thay vì nổi lên trên cùng. Người dùng có thể di chuyển và đổi kích thước ô, sắp xếp và lọc cũng như làm việc với hình ảnh trong bảng Excel. Chức năng IMAGE hiện đang được triển khai cho người dùng Mac.

thumbnail image 5 captioned IMAGE Function

Nguồn: Microsoft Excel

Xem thêm

Cập nhật tính năng mới trong Microsoft Excel – Tháng 11/2022

TOP 15 bài viết sẽ giúp bạn giỏi Excel từ UniTrain

[Tải miễn phí] Excel Keyboard Shortcuts 

[Tải miễn phí] Financial Modelling in Excel

Tags